لطفا چند لحظه صبر کنید ...

توضیحات تفصیلی درباره وام ازدواج

وام قرض‌ الحسنه ازدواج
وام قرض‌ الحسنه ازدواج عقدی است که به موجب آن بانک به عنوان قرض دهنده مبلغ معینی را طبق شرایط مقرر به اشخاص به عنوان قرض گیرنده واگذار می‌نماید. این وام برای رفع حوائج ضروری در رابطه با تأمین هزینه ازدواج و تهیه جهیزیه می باشد.
در سامانه ازدواج بانک مرکزی از ۲۹ بانک و مؤسسه برای ارائه وام قرض‌ الحسنه ازدواج نام برده شده است اما ابن بدان معنی نیست که هنگام ثبت نام، همه این بانک ها می توانند برای استانی که فرد تقاضای دریافت تسهیلات خود را به ثبت رسانده وام قرض‌ الحسنه ازدواج پرداخت کنند، چرا که بانک های هر استان با توجه به بودجه در اختیار و تعداد متقاضیانی که درصف انتظارشان است، نامشان در سایت نمایش داده می شود و همین موضوع محدودیت هایی را برای فرد متقاضی وام ایجاد کرده است.

 

شرایط و دستورالعمل اخذ تسهیلات قرض الحسنه ازدواج

الف – شرايط عمومی متقاضيان تسهيلات ازدواج

1- دارا بودن  تابعيت کشور جمهوری اسلامی ايران .

2-  به هر يک از زوجـــين مــبلغ 150 ميليون ريال تسهيلات ازدواج تعلق می‌گيرد.

تبصره 1 :  کليه شهروندان ايرانی خارج از کشور که گواهی ازدواج آنـها توسط سفارت جمهوری اسلامی ايران در خارج از کشور صادر شده ، قادر به ثبت نام بوده و گواهی ازدواج آنها که ممهور به مهر کنسولگری ايران در کشور مذکور می‌باشد به عنوان سند ازدواج تلقی می‌گردد .

تبصره 2 :  اقرارنامه ازدواج يا هر مدرک مشابه که در ساير اديان رسمی توسط مراکز اقليت‌های دينی در داخل کشور مورد تاييد قرار گيرد معادل عقدنامه تلقی گرديده و اين متقاضيان نيز قادر به ثبت نام خواهند بود .

3- دارا بودن کارت ملی ( موقت يا دايم ) و کد پستی محل سکونت متقاضی .

4- با توجه به امکان اعطای تسهیلات ازدواج به هر ایرانی، چنانچه متقاضی وام ازدواج قبلا از تسهیلات موصوف استفاده نکرده باشد، (علیرغم ازدواج دوم یا بیشتر) می تواند از تسهيلات قرض الحسنه ازدواج بهره مند گردد . (توجه : به هر یک از متقاضیان صرفا یک مرتبه تسهیلات قرض الحسنه ازدواج تعلق می گیرد)

5- متقاضیان تسهیلات قرض الحسنه ازدواج از تاریخ وقوع عقد، به مدت 2 سال شمسی (24 ماه)، مهلت ثبت نام جهت استفاده از تسهیلات موصوف را دارند .

ب – مدارک مورد نياز

1- اصل و کپی سند ازدواج .

2- اصل و کپی کليه صفحات شناسنامه‌های زوجين .

3- اصل و کپی شناسنامه‌های ضامنين .

4- اصل و کپی کارت ملی ( موقت يا دايم ) زوجين .

5- اصل و کپی کارت ملی ( موقت يا دايم ) ضامن .

6- کد پستی ده رقمی و آدرس کامل محل سکونت زوجين .

7- کد رهگيری ده رقمی دريافتی از سايت پس از مرحله ثبت نام .

پ- شرايط ضامنين (يکي از موارد ذيل به تشخيص بانک مربوطه)

تبصره 1 : اعمال شرایط ذیـل منوط به تشخیص مسئول بانک و با تـوجه به سوابق بانکی و اهلیت مشتری تعیین خواهد شد .

1- چنانچه زوجين در سامانه ازدواج هر دو يک بانک را انتخاب نموده باشند، ارائه يک ضامن معتبر، منوط به کفايت ميزان حقوق دريافتي آن ضامن براي اقساط هر دو قرارداد زوجين مکفي مي باشد .

2- چنانچه متقاضي در صف همان بانک دريافت کننده يارانه خود باشد، مراتب در چارچوب مفاد نامه شماره 56202‏/96 مورخ 27‏/2‏/1396 موضوع اعطاي تسهيلات به پشتوانه يارانه واريزي قابل اجرا مي باشد .

3- چنانـچه متقاضي دريافت ‌تسـهيلات ازدواج، کارمند رسمي ‌يا پيماني ‌دولت، نيروي  نظامي و انتظامي، نـهـادها و مـوسسات عمومي (نظير شهرداري‌ و بنياد، کميته‌امداد، هـلال‌احمر) باشد، ارائه گواهي تـعهدکسر اقساط از  سازمان مربوطه به همراه ارائه فـيش حقوق وحکم کارگزيني، و در صورتيکه مانده حقوق نامبرده کفايت نمايد، نيازي به اخذ ضامن نمي‌باشد .

4- ضمانت يک نفر کارمند رسمي، پيماني، بازنشسته دولت، نــيروي نظامي و انتظامي، نـــهـادها و مـوسسات  عمومي (نظيرشهرداري‌ و بنياد، کميته امداد، هلال احمر)،کارگر يا کارمند شرکت‌هاي توليدي صنعتي بزرگ و فعال، با ارائـه آخرين فيش حقوقي و حکم کارگزيني و … امکان پذير مي باشد .

5- ضمانت يک نفر کاسب داراي پروانه کسب که در زمان اعطاي تسهيلات داراي فعاليت اقتصادي داير باشد .

6- ضمانت‌يک نفر دارنده حساب جاري فعال وخوش حساب که به تاييد وتشخيص شعبه پرداخت کننده رسيده باشد .

7- ر مورد متقاضيان تسهيلات در مناطق روستايي، ضمانت يک نفر ساکن روستا که اهليت و صلاحيت وي توسط شوراي اسلامي روستا تاييد شود (ممهور به مهر شورا) .

8- ساير وثايق قابل قبول به تشخيص بانک عامل که بيشترين ميزان سهولت و سرعت در پرداخت تسهيلات را فراهم سازد ( از جمله دريافت سفته، چک معتبر و سپرده هاي متقاضي و بستگان آنان و…) .

ج- روش ثبت نام

کليه متقاضيان وام ازدواج که واجد شرايط فوق می‌باشند ، ابتدا بايد از طريق همين سايت ثبت نـام کرده  و فرم مربوطه را تکميل نمايند که در صورت موفقيت آمیِز بودن مراحل ثبت نام ، يک کد رهگيری ده رقمی که کاملا محرمانه بوده و مربوط به متقاضی می‌باشد ، به شخص ثبت نام کننده داده می‌شود

متقاضيان موظف هستند جهت اطلاع از وضعيت ثبت نام خود و هـمچنين نام شعبه مربوطه جهت مراجعه براي اخذ وام ازدواج، به همين سايت مراجعه کرده و در صورتيکه شعبه عامل اعطاي وام براي متقاضي تعيين شده باشد بايد با در دست داشتن مدارک مورد نياز، ظرف مدت زمانی که از طرف سايت اعلام  می‌گردد ، به شعبه مربوطه مراجعه کرده و نسبت به اتمام مراحل اخذ وام اقدام نمايند . بديـهی است در صورت عدم مــــراجعه متقاضيان در زمـان تعيين شده ، ثبت نـام آنهاکان لم يکن تلقی می‌گردد .

د- مدت بازپرداخت تسهيلات و کارمزد

– مدت بازپرداخت تسهيلات 60ماهه با اقساط مساوی بوده و سررسيد اولين قسط ، يک ماه پس از پرداخت تسهيلات مزبور می‌باشد .

– نرخ کارمزد تسهيلات قرض الحسنه ازدواج 4درصد تعيين می‌گردد .

و- دستور العمل اجرايي پرداخت تسهيلات قرض الحسنه ازدواج ايثارگران

ماده 1- تسهيلات موضوع اين دستور العمل از محل منابع قرض الحسنه بانکهاي عامل و به ميزان دو برابر تسهيلات قرض الحسنه ازدواج براي افراد عادي پرداخت مي شود.

ماده 2- متقاضي ايثارگری مي تواند در سامانه ازدواج ثبت نام نمايد که همانند ساير متقاضيان ازدواج، قبلا از تسهیلات موصوف استفاده نکرده باشد و حداکثر از تاریخ وقوع عقد تا 2 سال شمسی (24 ماه)، نسبت به ثبت نام در سامانه ازدواج اقدام نمايد.

ماده 3- با توجه به ماده (50) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران، افراد ايثارگر مشمول، صرفا شامل خود جانبازان، آزادگان و فرزندان آنان و فرزندان شاهد مي باشند.

ماده 4- مدت بازپرداخت تسهيلات موصوف، همانند ساير متقاضيان حداکثر 5 سال (60 ماه) مي باشد.

ماده 5- پرداخت تسهيلات موضوع اين دستورالعمل از زمان ابلاغ مصوبه قابل اجرا می باشد.

ماده 6- رعايت ساير شرايط و ضوابط اعطاي تسهيلات قرض الحسنه ازدواج براي اين تسهيلات الزامي مي باشد.

ماده 7- درراستای اجرای ماده 50 قانون خدمات رسانی به ایثارگران، و اعطای وام ازدواج به خانواده شهدا، جانبازان و ایثارگران براساس بندهای (ز)، (ح) و (ط) ماده 1 دستور العمل قانون خدمات رسانی به ایثارگران ، درصورتی که استعلام وضعیت مشمولین مذکور در سامانه تسهیلات قرض الحسنه ازدواج جهت بهره مندی آنان از تسهیلات موصوف از طریق وب سرویس میان این بانک و بنیاد شهید (برای ازدواج دوم و در صورتیکه متقاضی در ازدواج قبلی از تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج بهره مند نگردیده باشد) مثبت درج گردد، مورد اقدام قرار می گیرد:

ز ) خانواده شاهد: خانواده‌های معظمی که در راه اعتلای اهداف عالیه انقلاب اسلامی و مبارزه با دشمنان انقلاب یکی از اعضای خانواده‌شان (پدر، مادر، همسر، فرزند) شهید یا مفقودالاثر یا اسیر شده باشد.

ح ) خانواده ایثارگران: خانواده‌های جانبازان و آزادگان که شامل همسر، فرزند و والدین آنها می‌شود.

ط ) در صورت فوت جانبازان و آزادگان مشمول این قانون، خدمات و امتیازات مربوط، به خانواده تحت تکفل آنان تعلق می‌گیرد.

 

پرسش های متداول :

 

برخي سوالات متداول درباره وام ازدواج كه ممكن است براي بسياري از مردم مطرح باشد، به همراه پاسخ آنها را مي‌توانيد در اين گزارش بخوانيد.

1- آيا همه بانکها نسبت به پرداخت تسهيلات قرض الحسنه ازدواج از طريق سامانه اقدام مي كنند؟

پاسخ: خير، صرفاً بانکهاي دولتي به غير از بانک‌هاي توسعه صادرات ايران و صنعت ومعدن.

2- آيا براي دريافت تسهيلات قرض الحسنه ازدواج، ثبت نام يکي از زوجين کافي است؟

پاسخ: خير، زوج و زوجه بايد هر کدام به طور جداگانه ثبت نام كنند.

3- آيا براي اخذ تسهيلات ازدواج، داشتن عقد نامه رسمي صادر شده از دفترخانه‌هاي ازدواج و طلاق الزامي است؟

پاسخ: بلي

4- آيا تسهيلات ازدواج براي دومين بار پرداخت مي شود؟

پاسخ: خير

5- آيا ثبت نام ازدواج از طريق پست امکان پذير است؟

پاسخ: خير، متقاضي صرفاً از طريق اين سامانه امکان ثبت نام دارد.

6- آيا استفاده از تسهيلات ازدواج، داراي محدوديت حداکثر سن است؟

پاسخ: خير

7- آيا مابه التفاوت تسهيلات ازدواج به متقاضياني که در ازدواج اول خود از تسهيلات کمتري نسبت به مبالغ فعلي استفاده کرده‌اند و مجدداً ازدواج مي‌كنند تعلق مي گيرد؟

پاسخ: خير

8- آيا تسهيلات ازدواج به اقليتهاي مذهبي تعلق مي گيرد؟

پاسخ: بلي، ارائه اقرارنامه ازدواج يا هر مدرک مشابه که در ساير اديان رسـمی توسـط مراکز اقليت‌های دينی در داخل‌ کشور مورد تاييد قرار گيرد، معادل عقدنامه تلقی شده واين متقاضيان نيز مي توانند در سامانه ثبت نام کنند.

9- آيا به عنوان متقاضي ساکن خارج از کشور، مي‌توان جهت دريافت وام ازدواج ثبت نام كرد؟

پاسخ: بلي، در صورت ارائه گواهی ازدواج که از سوي سفارت جمهوری اسلامی ايران در خارج از کشور صادر شده و ممـهور به مـهر کنسولگری ايران نيز شود (به عنوان سـند ازدواج) مي‌توان ثبت نام كرد.

10- فرصت ثبت نام در سامانه قرض الحسنه ازدواج، جهت دريافت وام ازدواج حداکثر چه مدت است؟

پاسخ: متقاضیان تسهیلات قرض الحسنه ازدواج فقط از تاریخ وقوع عقد تا پایان سال بعد، فرصت استفاده ازتسهیلات موصوف را دارند .

11- حداقل سن جهت دريافت تسهيلات قرض الحسنه ازدواج چند سال است؟

پاسخ: 9 سال تمام.

12- آيا تسهيلات ازدواج به افراد کمتر از 18 سال تعلق مي گيرد؟

پاسخ: بلي، ليکن تسهيلات به ولي يا قيم قانوني وي پرداخت مي‌شود.

13- پس از ثبت نام متقاضي و عدم مراجعه به موقع به شعبه تعيين شده، در صورت حذف مشخصات آيا فرد مي تواند مجدداً ثبت نام كند؟

پاسخ: بلي.

14- آيا متقاضي پس از ثبت نام براي يک بانک می تواند ثبت نام خود را باطل و براي يک بانک ديگر ثبت نام كند؟

پاسخ: بله، چنانچه پس از تاريخ تعيين شعبه از سوي بانک، متقاضی به مدت دو هفته به شعبه مورد نظرمراجعه نكند، اطلاعات شخص از سامانه حذف و مي تواند مجدداً ثبت نام كند.

15- علت عدم امکان ثبت نام در سامانه ازدواج يک استان مشخص چيست؟

پاسخ: در صورت اتمام اعتبار بانکهاي يک استان و يا افزايش بيش از حد مراجعان به بانکهای استان مورد نظر، امکان ثبت نام براي متقاضي جديد ميسر نيست. لذا متقاضي مي بايست در فـــرصتهاي بعدي براي ثبت نام به سامانه مراجعه كند.

16- آيا مي توانم بانک انتخابي خود را در سامانه تغيير داده و بانک ديگري را انتخاب كنم؟

پاسخ: بله، با ايجاد امکانات جديد، متقاضيان مي توانند نسبت به تغيير بانک و هر نوع ويرايش اطلاعات خود اقدام كنند.

17- آيا با توجه به گذشت بيش از دو سال از زمان عقد مي توانم جهت ثبت نام دريافت قرض الحسنه ازدواج اقدام كنم؟

پاسخ: خير، حداکثر مدت زمان تعيين شده جهت ثبت نام دريافت قرض الحسنه ازدواج همان سال ﴿سالي که وقوع عقد در آن صورت گرفته ﴾ و سال آينده است.

18- اينجانب در هفته قبل ثبت نام کرده‌ام، ليکن شعبه مورد نظر از سوي سايت مشخص نشده است؟

پاسخ: اين امر هنگام مراجعه همزمان تعداد زيادي از متقاضيان ازدواج به سايت ازدواج اتفاق مي افتد که با توجه به کثرت متقاضيان در مقاطع مختلف، ممکن است تعيين شعبه متقاضي تــــوسط سايت برخي اوقات از يک هفته تجاوز كند.

19- آيا اينجانب به وکالت از طريق متقاضي مربوطه مي توانم جهت دريافت تسهيلات ازدواج در سايت ثبت نام کرده و تسهيلات ازدواج دريافت كنم؟

پاسخ: براي ثبت نام مي بايست کليه اطلاعات متقاضي در سـامانه درج شود، ليکن در صورت دارا بودن وکالتنامه معتبر وکيل مي تواند جهت دريافت تسهيلات به بانک مراجعه و تسهيلات را دريافت كند.

20- آيا ثبت نام از من و همسرم در دو بانک و يا دو شهر امکان پذير است؟

پاسخ: به منظور تسهيل و تسريع در اعطاي تسهيلات قرض الحسنه ازدواج، بهتر است متقاضي وهمسر وي در يک بانک و يک شهر ( محل سکونت مرد ) ثبت نام كنند.