لطفا چند لحظه صبر کنید ...

تعریف ضامن

تعريف ضامن در امور بانكي :

تعريف ضامن در امور بانكي همان تعريف ضامن در حقوق مدني است. ضامن چه در امور مدني و چه در امور بانكي كسي است كه بدهي اصلي را تضمين مي‌كند. يعني اين مساله را قبول مي‌كند كه اگر مديون بدهي مورد نظر را پرداخت نكرد وي مسوول پرداخت آن است.

به گزارش بانکی دات آی آر بانك اين حق را دارد كه وقتي مديون دينش را پرداخت نكرد بر اساس قانون مدني به ضامن مراجعه كند و بدهي را از وي مطالبه كند. از نظر جايگاه حقوقي وقتي ضامن مسووليت پرداخت بدهي را برعهده مي‌گيرد، بايد دينش را ادا كند و از عهده ضمانتي كه انجام داده برآيد.

البته پرداخت بدهي توسط ضامن برحسب محاسبات بانك است و بر اساس قراردادي است كه با متعهد دارد، كه بانك مي‌تواند از طريق مراجع قضايي يا مراجع اجرايي، ضامن يا مديون را تحت تعقيب قرار دهد.

اگر ضامن و مديون احساس كنند كه بانك در محاسباتش اشتباه كرده است و يا مستنداتش خلاف واقعيت است مي‌توانند به دفاع از خود در دادگستري اقامه دعوا كنند.

ضامن در مقابل متعهد مسووليتي ندارد، بلكه در مقابل بانك مسووليت دارد و اگر ضامن دين را پرداخت كرد مي‌تواند بعدا بدهي را از مديون مطالبه كند.

بانك معمولا از ضامن چك يا سفته دريافت مي‌كند كه در اين صورت ضامن وظيفه دارد كليه تعهدات را تامين كند و بانك با استناد بر چك و سفته‌ها اقدام مي‌كنند.

بانك مي‌تواند هم ضامن و هم مديون را تحت تعقيب قرار دهد، و اين در قانون تجارت ضم ذمه به ذمه است، يعني هم ذمه مديون و هم ذمه ضامن مشغول مي‌شود.

ضمانت سفته به اين معني است كه بانك مي‌تواند سفته را عليه ضامن و مديون مطرح كند، و زماني كه طلبكار سفته‌اي داشته باشد كه متعهد آن را امضا كرده است مي‌تواند به دادگستري مراجعه كند و آن را به اجرا بگذارد. مگر اينكه در قرارداد وضعيت خاص قيد شده باشد.

در كشور ما، گاهي اوقات بانك‌ها براي بدست آوردن بدهي خود زياده‌روي مي‌كنند، يعني سفته، چك، ضامن و مديون را تحت تعقيب قرار مي‌دهند و مي‌خواهند در هر صورتي به حقوق خود برسند.