بستن قرارداد انتقال حق امتیاز وام باید قراردادی منطبق با شرایط قانونی باشد.

0

قراردادها چند دسته اند؟

قراردادها به دو دسته عمومی و خصوصی تقسیم بندی می شوند. قراردادهای عمومی، نمونه کلیه قراردادهای دولت ها با هم می باشد. قراردادهای خصوصی هم به قراردادهایی می گویند که بین اشخاص برای موضوعات مختلف نوشته می شود.

  قرارداد بستن بر مبنای چه قانونی

کلیه عقود و قراردادها عادی(خصوصی) بر مبنای دو ماده قانون 190 و10 قانون مدنی در کشورمان نوشته و ضبط می شود.

ماده 190 قانون مدنی چه می گوید؟

برای صحت هر قرارداد معامله باید شروطی رعایت شود. قصد و رضایت طرفین باید اصل اول معامله باشد. اهلیت دو طرف قرارداد مشخص و موضوع معین مورد معامله معلوم شود. معامله مشروعیت داشته باشد.

*معین(عقدی که در قانون، دارای عنوان معین است و قانونگذار، شرایط خاص تحقق آن را بیان کرده باشد مانند عقد بیع، مضاربه، مساقات و…  در صورت بروز مشکل در شرایط مشخص شده با آن برخورد می شود.)

از این قوانین برای معامله در وام چی چه برداشت می شود؟

خرید و فروش وام در وام چی یک نوع قرارداد خصوصی می باشد.

قراردادی که بین دو نفر، شخص حقیقی منعقد می شود و در این قرارداد، چون سایت وام چی هیچ کدام از طرفین معامله نیست؛ مسئولیتش در همان حد معرفی طرفین برای شکل گرفتن یک داد و ستد تمام شده؛ دیگر مسئولیت حقوقی ندارد.

  • اگر در عقد قرارداد شروط معامله در ماده 190 رعایت شود قرارداد منعقد شده صحیح و قانونی می باشد.

اعتبار قرارداد بسته شده بین دو فرد

وقتی با فردی که نمی شناسید قصد بستن قرارداد دارید عده ایی می گویند باید حتماً قراردادی محضری بسته شود و گرنه اعتبار ندارد.

باید بگوییم که تمامی قراردادهایی که بین اشخاص منعقد می گردد در پیشگاه قانون معتبر و قابل اجرا می باشد و هیچ کس نمی تواند به بهانه های واهی از اجرای آن سر باز زند یا اصل قرارداد را باطل شده بداند. مگر این که طبق ماده 10 قانون مدنی مخالفت قانونی داشته باشد.

چند نوع عقد قرارداد از لحاظ دوام داریم.

عقود به اعتبار دوام به عقد لازم و عقد جایز تقسیم می شوند.

عقد لازم عقدي است كه هيچ يك از دو طرف حق برهم زدن (فسخ) آنرا ندارد مگر در صورتي كه در آن شرط فسخ باشد. عقد جايز، عقدي است كه هر يك از طرفين در هر زمان كه بخواهند مي تواند آنرا برهم زند.

حواستان باشد چه چیزی را امضا می کنید.

وقتی به خرید و فروش وام اقدام می کنید و قرارداد می بندید؛ لازم الاجرا می باشد و فرد خریدار و فروشنده وام باید به طور کامل به وظایف خود عمل کنند.

*حواستان باشد اگر در قرارداد منعقد شده شرطی باشد که عمل کردن به آن منوط گردد بلاشک عقد جایز می شود و امکان فسخ یک طرفه را مهیا می کند. قبل از امضا تمام مفاد قرار شده فی مابین خودتان را بدانید.

اصل آزادی اراده

در قراردادهایی که بین دو نفر یا چند نفر مرقوم می شود اصل آزادی اراده ملاک می باشد و قانون در موقع مشکل و عدم تعهد یکی از دو طرفین به آن استناد می کند که فرد با رضایت و با اصل آزادی اراده خودش قرارداد را پذیرفته و اکنون در مراجع قانونی باید جوابگو باشد.

محدودیت های عقد قرارداد خرید و فروش

با توجه به اصل آزادی اراده آنچنان که عنوان شد، فرد می تواند با اراده خود و رضایتش قراردادی ببندد مگر اینکه محدودیتی برای قصد آن وجود داشته باشد و آن منع قانونی است. خرید و فروش وام در مراجع فقهی و حقوقی به رسمیت شناخته شده و از لحاظ بستن آن محدودیت قانونی در اصل قرارداد وجود ندارد مگر اینکه جزئیات قرارداد و شروطی که باید در موعد بستن قرارداد به آن توجه شود.

بانک چه کسی را می شناسد؟

وقتی فردی امتیاز یک وام را از بانک می گیرد آن را به غیر در عوض گرفتن مبلغی انتقال می دهد؛ بانک فرد گیرنده یا سوم را مسئول وام نمی داند. وام به نام همان صاحب امتیاز اولیه می باشد و در صورت بروز مشکل باید جوابگو باشد. فرد گیرنده وام هم باید به صاحب امتیاز جوابگو باشد. این جوابگویی هم به ضمانت و قراردادی برمی گردد که دو نفر قبل از نقل و انتقال با هم توافق کرده اند.

ضامن وام خیال واگذار کننده را راحت می کند.

وقتی فردی امتیاز وام خود را به صورت صوری واگذار می کند، درست است که اگر گیرنده وام در پرداخت اقساطش کوتاهی کند بانک وی را می شناسد اما آن فرد، فقط امتیاز را واگذار کرده و ضامن را خود خریدار وام معرفی کرده است. هنگام کوتاهی فرد گیرنده وام، اول ضامنش باید جوابگو باشد. برای همین مشکل های احتمالی است که به شما توصیه می کنیم بستن قرارداد انتقال حق امتیاز وام را دقیق باید تنطیم کنید.

نکته مهم برای آشنایی با کار وام چی

وام چی فقط یک پلتفرم آگهی برای واگذاری سوری حق امتیاز وام می باشد؛ هر کاربر بعد توافق باید بستن قرارداد انتقال حق امتیاز وام را جدی بگیرد.

1- وام چی باند بازی بر گرفتن وام های مختلف از بانک های دولتی و خصوصی برای واگذاری به غیر ندارد.

2- فرد کم بضاعتی را با پرداخت مبلغی مجبور به افتتاح حساب و وام گرفتن از آن عنوان دیگری انجام نمی دهد.

3- سایت وام چی، دخل و تصرفی در آگهی های وام ها ندارد. کارمزد یا سودی از معامله جز مبلغ حق اشتراک در سایتش را  بیشتر نمی گیرد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.