افتتاح حساب در طرح ویژه مسکن بانک ملی برای خانه دار شدن

0

خدمت جدید بانک ملی ایران در زمینه خرید مسکن

بانک ملی خدمت جدیدی با عنوان «حساب سپرده سرمایه گذاری خاص گواهی مسکن» در تحقق رویای صاحب خانه شدن، برای افراد متقاضی در سال99 در پرونده خدمات بانکی خود قرار داده است.

سپرده گذاران طرح ویژه مسکن در بانک ملی

سپرده گذاران حساب طرح ویژه مسکن در بانک ملی علاوه بر دریافت سود سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت، امکان برخورداری از اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن را دارند و می توانند اوراق خود را در فرابورس به فروش برساند وسود مازادی را هم دریافت کنند.

سپرده سرمایه گذاری خاص گواهی مسکن بانک ملی

افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری خاص گواهی مسکن همانند سپرده کوتاه مدت عادی انجام می شود و بر اساس مبلغ سپرده گذاری و مدت ماندگاری در قالب 3 طرح ارائه و قابلیت انتخاب دارد. مشتری می تواند بر اساس شرایط خود یکی از طرح ها را انتخاب و اقدام به افتتاح سپرده نماید.

طرح شماره یک سپرده گذاری وام مسکن بانک ملی

در سپرده گذاری وام مسکن بانک ملی در طرح شماره یک، فرد متقاضی با شرایط زیر می تواند اقدام کند:

 1. حداقل مانده برای افتتاح حساب باید 16 میلیون تومان باشد.
 2. حداقل مدت سپرده گذاری باید یک ماه باشد.
 3. نرخ سودی که به حساب سپرده تعلق می گیرد ده درصد است.

طرح شماره دو سپرده گذاری وام مسکن بانک ملی

در سپرده گذاری وام مسکن بانک ملی در طرح شماره دو، فرد متقاضی با شرایط زیر می تواند اقدام کند:

 1. حداقل مانده برای افتتاح حساب باید 16 میلیون تومان باشد.
 2. حداقل مدت سپرده گذاری باید سه ماه باشد.
 3. نرخ سودی که به حساب سپرده تعلق می گیرد دوازده درصد است.

چگونه برگ سهام به فرد تعلق می گیرد؟

هنگامی که فرد افتتاح حساب را انجام داد؛ چگونه برگ سهام به وی تعلق می گیرد:

 • با افتتاح حساب و گذراندن ماهی که مقرر شده( در طرح اول یک ماه و طرح دوم سه ماه) به شرط وجود حداقل موجودی مشخص شده (16 میلیون تومان) در هر روز، 15هر ماه یک برگ سهام به فرد تعلق خواهد گرفت.
 • اگر سقف مبلغ در سپرده به اندازه مورد نظر نباشد، تا زمانی که فرد مبلغ را به حداقل موجودی برساند تخصیص اوراق قطع خواهد شد.

طرح شماره سه سپرده گذاری وام مسکن بانک ملی

در طرح شماره سه سپرده گذاری وام مسکن بانک ملی حداقل مبلغ برای افتتاح سپرده باید36 میلیون و حداکثر 50 میلیون تومان باشد با توقف و سپرده گذاری در بین 6 تا 36 ماه می توان از نصف موجودی تا سه برابر پول وام گرفت و صاحب اوراق بهادر در فرابورس هم شد.

اعتبار اوراق تخصیص یافته بانک ملی

اعتبار اوراق تخصیص یافته بانک ملی 2 سال می باشد و افراد تا یک ماه قبل از پایان انقضا می توانند اقدام کرده یا اوراق را بفروشند یا روی آن تسهیلات دریافت کنند.

سقف تسهیلات در طرح سپرده گذاری وام مسکن بانک ملی

سقف تسهیلات در طرح سپرده گذاری وام مسکن در بانک ملی به این شرح می باشد:

تسهیلات انفرادی زوجین جعاله
شهر تهران 60 100 100
مراکز استان 50 80 100
سایر مناطق شهری 40 60 100

*مراکز استان جمعیت بالای 200 هزار نفر جمعیت ملاک است.

*مبالغ به میلیون تومان در جدول می باشد.

شرایط اعطای تسهیلات وام مسکن بانک ملی

سپرده گذاران در حساب سرمایه گذاری خاص گواهی مسکن با دریافت اوراق حق تقدم مسکن که قابل ارالئه و فورش در فرابورس می باشد، می تواند با شرایط هر طرح از تسهیلات مسکن هم بهره مند شوند:

 • نرخ سود تسهیلات5/17 درصد می باشد.
 • دوره بازپرداخت تسهیلات حداکثر 12 سال است.
 • تسهیلات جعاله با سقف صد میلیون تومان با همان نرخ بهره 5/17 درصد (20 برگ اوراق) با مدت بازپرداخت 36 ماه واگذار می شود.
 • مبلغ تسهیلات به ارای هر برگ اوراق با حق تقدم 5 میلیون ریال می باشد.
خلاصه و نتیجه از وام مسکن بانک ملی

با افتتاح حساب از بانک ملی با طرح ویژه و گواهی مسکن در قالب سه طرح می توانید وام مسکن بگیرید و صاحب اوراق هم شوید. اگر فرد بخواهد وام با مبلغ بیشتر و زودتر بگیرد هر اوراق 500 هزار تومان ارزش دارد که با خرید اوراق بیشتر سقف مبلغ را بالاتر ببرد.

 

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.