لطفا چند لحظه صبر کنید ...
از اینجا از سرویس جدید وام‌چی استفاده کنید

برای دریافت جدیدترین مقالات مشابه مقاله‌ای که خواندید، ایمیل خود را وارد کنید.

اتاق بازرگانی و کارت بازرگانی چیست و شرایط لازم برای داشتن کارت بازرگانی را بدانیم

 • 0
 • 20/09/30
 • خواندن: 31 دقیقه
اتاق بازرگانی در کشورمان یک تشکل تاثیر گذار و فعال است که اعضای آن نقش مهم در سرنوشت فعالیت های تجاری در زمینه واردات و صادرات ایفا می کنند و به نوعی برای خودشان وزنه مهمی در کشورمان هستند. در این مطلب سعی شده یک شناخت کلی از اتاق بازرگانی و کارت بازرگانی که لازمه اصلی برای ورود به این فعالیت است؛ ارائه شود.
اتاق بازرگانی

اتاق بازرگانی

اتاق بازرگانی ایران، موسسه ای غیر انتفاعی است که دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی می باشد. این تشکل، جهت ایجاد هماهنگی و همکاری میان بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن، در مراکز تجاری مهم مملکتی، بر حسب تقاضای تجار محل و پیشنهاد وزارت اقتصاد ملی و با تصویب دولت بوجود می آید.

نخستین اتاق بازرگانی

نخستین اتاق تجارت ایران در ۱۶ مهر ماه ۱۳۰۵ شمسی در وزارت بازرگانی در تهران تشکیل و در سال ۱۳۰۹ قانون تجارت در ۵ فصل و ۳۵ ماده به تصویب رسید.به موازات اتاق بازرگانی اتاق صنایع و معادن هم شکل گرفت که بعدها در این اتاق ادغام شد.

اعضافعال
هم اکنون، اتاق بازرگانی ایران نزدیک به ۲۰ هزار عضو در سراسر ایران دارد. لازم به ذکر است، داشتن کارت عضویت این اتاق و حداقل سه سال سابقه فعالیت اقتصادی از شرایط شرکت در انتخابات آن است.

کارت بازرگانی چیست؟

کارت بازرگانی، مجوزی است که به دارنده آن اعم از شخص حقیقی یا حقوقی، مستند به ماده ۳ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۴/۷/۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی اجازه داده می شود که به امر صادرات و واردات بپردازد.

دلیل ضرورت داشتن کارت بازرگانی

داشتن کارت بازرگانی در مراحل مقدماتی واردات (ثبت سفارش و گشایش اعتبار) همچنین در مرحله ترخیص کالای وارداتی ضرورت دارد و عندالمطالبه باید به مراجع ذیربط (وزارت بازرگانی، بانک مرکزی و گمرک) ارایه شود.

صدور کارت بازرگانی برای چه شخصی

داشتن کارت بازرگانی جهت طی تشریفات صدور کالا نیز مورد نیاز است. کارت بازرگانی را می توان به نام شخص حقیقی یا حقوقی صادر کرد. کارت بازرگانی حقیقی به نام افراد درخواست کننده و کارت بازرگانی حقوقی به نام مدیرعامل شرکت های متقاضی صادر می شود.

یک کارت بازرگانی و یک فرد

یک فرد نمی تواند هم زمان دو کارت داشته باشد، یعنی این که نمی تواند هم کارت بازرگانی حقیقی به نام خود داشته باشد و هم این که مدیر عامل شرکتی باشد که کارت بازرگانی داشته باشد.

آیا اتاق بازرگانی فقط تشکل است

اتاق بازرگانی تنها یک تشکل نیست که با انتخاب اعضا شاهد شکل‌گیری باشیم بلکه نهادی است که دولت نیز اختیارات فراوانی به آن داده است. بعضی از این اختیارات از سوی دولت به اتاق تفویض شد تا کارهای دولت با راحتی بیشتری انجام شود.

اتاق بازرگانی و مشاوره سه قوه

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به عنوان مشاور سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه انجام وظیفه می‌کند و پس از تصویب قانون بهبود فضای کسب و کار که پیش نویس آن توسط اتاق ایران تهیه و به مجلس ارایه شد، جایگاه خود را از حالت مشورتی با تفویض برخی اختیارات از دولت به بخش خصوصی، به سیاستگذاری در بخش اقتصادی کشور توسعه داد.

قدرت و فعالیت اتاق های بازرگانی

به طور کلی فعالیت‌ اتاق های بازرگانی کشور بسته به توان و نیروی کارشناسی موجود، متفاوت است.

اصلی ترین کار اتاق بازرگانی

اصلی ترین وظیفه اتاق ها صدور و تمدید کارت عضویت و بازرگانی برای تجار و بازرگانان و صدور گواهی مبدا برای صادرات کالاهای تولید شده است.

گواهی مبدا چیست؟

گواهی مبدا، سندی است که جهت صادر کردن کالایی به استناد اظهارنامه گمرکی توسط اتاق بازرگانی صادر می‌شود.

اختیارت اتاق بازرگانی

طبق ماده ۵ وظایف و اختیارات اتاق ایران عبارت است از:

 1. ایجاد هماهنگی و همکاری بین بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن و کشاورزی در اجرای قوانین مربوطه و مقررات جاری مملکتی
 2. ارائه نظر مشورتی در مورد مسائل اقتصادی کشور اعم از بازرگانی، صنعتی و معدنی و مانند آن به قوای سه‌گانه
 3. همکاری با دستگاه‌های اجرایی و سایر مراجع ذی‌ربط به منظور اجرای قوانین و مقررات مربوط به اتاق
 4. ارتباط با اتاق سایر کشورها و تشکیل اتاق‌های مشترک و کمیته‌های مشترک با آن‌ها بر اساس سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران
 5. تشکیل نمایشگاه‌های تخصصی و بازرگانی داخلی و خارجی با کسب مجوز از وزارت بازرگانی و شرکت در سمینارها و کنفرانس‌های مربوط به فعالیت‌های بازرگانی، صنعتی، معدنی و کشاورز اتاق در چارچوب سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی ایران
 6. کوشش در راه شناسایی بازار کالاهای صادراتی ایران در خارج از کشور و تشویق و کمک به مؤسسه‌های مربوطه جهت شرکت در نمایشگاه‌های بازرگانی داخلی و خارجی
 7. تشویق و ترغیب سرمایه‌گذاری داخلی در امور تولیدی بالاخص تولید کالاهای صادراتی که دارای مزیت نسبی باشند.
 8. تلاش در جهت بررسی و حکمیت در مورد مسائل بازرگانی داخلی و خارجی اعضاء و سایر متقاضیان از طریق تشکیل مرکز داوری اتاق ایران طبق اساسنامه‌ای که توسط دستگاه قضایی تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.
 9. ایجاد و اداره مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی به منظور انجام وظایف و فعالیت‌های اتاق
 10. صدور کارت عضویت طبق آئین‌نامه اتاق ایران جهت تکمیل مدارک صدور کارت بازرگانی
 11. تشکیل اتحادیه‌های صادراتی و وارداتی و سندیکاهای تولیدی در زمینه فعالیت‌های بازرگانی، صنعتی، معدنی و خدماتی طبق مقررات مربوط
 12. دائر کردن دوره‌های کاربردی در رشته‌های مختلف بازرگانی، صنعتی، معدنی و خدماتی متناسب با احتیاجات کشور
 13. تهیه، صدور- تفریغ و تأیید اسنادی که طبق مقررات بین‌المللی بعهده اتاق ایران است با هماهنگی وزارت بازرگانی
 14. تشکیل اتاق‌های مشترک با کشورهای دوست با هماهنگی وزارت بازرگانی و امور خارجه

انواع کارت های بازرگانی

کارت های بازرگانی انواعی دارد که به این شرح است:

 • کارت‌بازرگانی تجاری
 • کارت‌بازرگانی خدماتی
 • کارت‌بازرگانی موردی
 • کارت‌بازرگانی تولیدی/صنعتی

مالیات و کارت بازرگانی

مطابق قانون، نرخ مالیات برای دارندگان کارت بازرگانی حقیقی به صورت تصاعدی محاسبه شده و بین ۱۵ تا ۳۵ درصد درآمد آن ‌ها متغیر است. اما برای شرکت‌ ها و مؤسساتی که دارای کارت بازرگانی حقوقی هستند نرخ مالیات ثابت و ۲۵ درصد خواهد بود.

تفاوت کارت بازرگانی حقوقی و حقیقی

به طور کلی می‌توان تفاوت کارت بازرگانی حقیقی و حقوقی را در مجوز واردات و صادرات نوع کالا، مدارک موردنیاز جهت دریافت و نرخ مالیات دانست

شرایط اخذ کارت بازرگانی

برای گرفتن کارت بازرگانی جدا از شرایط بالقوه کاری که توانایی صادرات و نیاز واردات در آن وجود دارد باید این شرایط عمومی هم فرد متقاضی داشته باشد:

داشتن حداقل ۲۳ سال تمام

داشتن برگ پایان خدمت نظام وظیفه یا برگ معافیت برای آقایان مقیم ایران

داشتن حساب جاری در یکی از شعب بانک های داخلی

نداشتن محکومیت موثر کیفری (مرتکب نبودن جرم)

داشتن سه سال سابقه فعالیت تجاری یا تولیدی به تایید دو نفر از دارندگان کارت بازرگانی یا ارائه مدارک دانشگاهی یا داشتن مجوز تولید از یکی از وزارتخانه های تولیدی کشور

داشتن محل کسب متناسب با رشته و حوزه ی فعالیت، اعم از مالکیت یا استیجاری

عدم اشتغال تمام وقت و همچنین رابطه استخدامی با وزارتخانه ها و سازمان های دولتی و قوای سه گانه

عدم ورشکستگی به تقصیر و تقلب

نتیجه کلی

برای وارد شدن به اتاق های بازرگانی باید تاجر باشید که کارت تجارت دارد و به طور رسمی در وضعیت مالی خود شفاف سازی کرده و مالیات خودش را بر درآمد سالیانه اشرداخت کرده است.

سوالات متداول

اتاق بازرگانی نهادی دولتی است ؟

نه. اتاق بازرگانی ایران، موسسه ای غیر انتفاعی است که دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی می باشد.

مسئولیت اتاق بازرگانی چیست ؟

این تشکل، جهت ایجاد هماهنگی و همکاری میان بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن، در مراکز تجاری مهم مملکتی، بر حسب تقاضای تجار محل و پیشنهاد وزارت اقتصاد ملی و با تصویب دولت بوجود می آید.

کارت بازرگانی چیست ؟

کارت بازرگانی، مجوزی است که به دارنده آن اعم از شخص حقیقی یا حقوقی، مستند به ماده ۳ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۴/۷/۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی اجازه داده می شود که به امر صادرات و واردات بپردازد.

چرا داشتن کارت بازرگانی ضرورت دارد ؟

داشتن کارت بازرگانی در مراحل مقدماتی واردات (ثبت سفارش و گشایش اعتبار) همچنین در مرحله ترخیص کالای وارداتی ضرورت دارد و عندالمطالبه باید به مراجع ذیربط (وزارت بازرگانی، بانک مرکزی و گمرک) ارایه شود.

دیدگاه خود را بیان نمایید

برای ثبت دیدگاه تکمیل بخش های ستاره دار الزامی میباشد.
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.